Yến Dạng Trà

 Trà Gạo Yến Sào  Trà Gạo Yến Sào

Trà Gạo Yến Sào

100,000₫

 Trà Hòa Tan Thiên Lộc  Trà Hòa Tan Thiên Lộc

Trà Hòa Tan Thiên Lộc

80,000₫

 Trà Hòa Tan Yến Nho  Trà Hòa Tan Yến Nho

Trà Hòa Tan Yến Nho

250,000₫

 Trà Sữa Yến Sào  Trà Sữa Yến Sào

Trà Sữa Yến Sào

100,000₫