Yến Dạng Bột

 Bột Cà Phê Hòa Tan Yến Sào NY  Bột Cà Phê Hòa Tan Yến Sào NY
 Bột Gạo Lứt Yến Sào Sisi - Gạo Lứt Ăn Liền  Bột Gạo Lứt Yến Sào Sisi - Gạo Lứt Ăn Liền
 Bột Ngũ Cốc Yến Sào Pipi - Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Ăn Liền  Bột Ngũ Cốc Yến Sào Pipi - Ngũ Cốc Dinh Dưỡng Ăn Liền