Tất cả bài viết

YẾN HUYẾT LÀ GÌ?

Yến sào theo nghĩa Hán việt là cái tổ của chim yến (“Yến” là con chim yến; “Sào” là cái tổ). Yến sào có hình...